Sunne26

Nyheter

Utveckling i stället för avveckling på Klätten. 2024-04-05.

Pressmeddelande Sunnesamverkan. 2022-10-06.

Björn Gillbergs brev till alla 65-plussare.

Hela Sunnes valfolder 2022

2022-06-14: Nytt på Hela Sunnes Youtubekanal: Ja till bro. Men inte betald av kommunen.

Hela Sunnes kandidater valet 2022

2022-04-12: De toppar Hela Sunnes lista.

2020-09-22: Om kommunens obetalda miljonskulder.

2020-09-20. Hela Sunne har förtroende för fasgihetsbolagets Vd. Björn Gillbergs protokollsanteckning Au 16 2020-09-16

2020-09-04. Protokollsanteckning KS om uppsägningen av kommunchefen 2020-09-04

2020-06-07: Brev till Gunilla Ingemyr inför kommunstyrelsens sammanträde 2020-06-02

2019-11-17: Förskolan Grankotten öppnar i Bäckalund i januari 2020.

2019-04-23: Fakta om uteslutningarna.

2018-11-18: PWCs utredning om den framtida skolstrukturen i Sunne

Hela Sunnes valutskick: Blåsningen.

Hela Sunnes valfolder 2018

Hela Sunnes Budgetförslag drift 2019 tkr

2018-05-30: Hela Sunnes fullmäktigekandidater 2018.

2018-05-15: C kommer att gå på en propp.

2018-04-20: Den stora skolslakten.

2016-12-02: Förvaltningsrätten: Fel att avsätta Anders Broman.

2016-03-08: Reservation Sunne Turism

2016-03-08: Reservation skolplan

2015-12-16: Annons i Sunne-Nytt.

2015-11-23: Motion till Sunne kommunfullmäktige om samlad kommunal förvaltning

2014-10-23: Stordalengruppen sviker uppgörelsen med Sunne kommun

2015-10-13: HS och S föreslår att kommunen förvärvar Hotell Selma Lagerlöf.

2015-08-18: Hela Sunne och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet att inte återöppna Rottneros