Fullmäktigekandidater

Kandidater 2018

Henrik Lagerlöf, butikschef, Skogsberg

Björn Gillberg, miljöforskare, Bäckalund

Jelena Krönström, gymnasielärare, Mårbacka

Inger Grankvist, gymnasielärare, Rottneros

Karl-Erik Kulander, miljöforskare, Gräsmark

Hans-Olov Högberg, snickare, Råbäcken

Carl-Olov Fredriksson, bilplåtslagare, Bäckebron

Karl Grankvist, produktionstekniker, Rottneros

Cecilia Hörnsten, hunduppfödare, Åmberg

Pernilla Casselbrandt, operatör, Gräsmark

Céline Spoor, studerande, Stöpafors

Martin Berglund, pilot, Ivarsbjörke

Sandra Andersson, sjuksköterska, Bäckalund

Ida Högberg, butiksbiträde, Ingmår

Maria Gustavsson, lokalvårdare, Rottneros

Dan Andersén, snickare, Ingmår

Mikael Gustavsson, ventilationsmontör, Bäckalund