Förtroendeuppdrag

Björn Gillberg - Ledamot i kommunstyrelsen. Ledamot i allmänna utskottet. Ledamot i kommunfullmäktige.
Henrik Lagerlöf –  Ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen och allmänna utskottet.
Jelene Krönström –  Ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i bildningsutskottet, ersättare i kommunstyrelsen.
Inger Grankvist –  Ledamot i kommunfullmäktige.
Hans Högberg – Ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i styrelsen för Sunne Fastighets AB.
Karl-Erik Kulander – Ersättare i kommunfullmäktige. Ledamot i miljö- och bygglovsnämnden.
Mikael Gustavsson – Ersättare i miljö- och bygglovsnämnden.
Pär Stjernberg – Ordinarie styrelseledamot i Sunne Fastighets AB. Huvudman i Fryksdalens Sparbank.