Förtroendeuppdrag

Anders Broman - Kommunfullmäktiges ordförande.
Björn Gillberg - Ledamot i kommunstyrelsen. Ledamot i allmänna utskottet. Ledamot i kommunfullmäktige.
Pär Stjernberg - Ersättare i kommunstyrelsen. Ledamot i bildningsutskottet. Ledamot i kommunfullmäktige.
Henrik Lagerlöf –  Ledamot i kommunfullmäktige, ordinarie styrelseledamot i Sunne Fastighets AB.
Hans Högberg – Ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i styrelsen för Sunne Fastighets AB.
Karl-Erik Kulander – Ledamot i miljö- och bygglovsnämnden.
Monica Fredriksson – Nämndeman.