Om Hela Sunne

Hela Sunne är ett tvärpolitiskt parti, som har bildats för att tillvarata sunnebornas intressen i kommunalpolitiken. Partiet har sin grund i att kommunens styrande partier år 2012 föreslog avveckling av byskolorna i Bäckalund, Rottneros och Stöpafors. Sunnebornas starka engagemang för att rädda byskolorna avslöjade att kommunens styrande partier var och är helt ointresserade av att lyssna på och respektera folkviljan beträffande byskolorna. I kommunalvalet 2018 fick Hela Sunne fyra platser i kommunfullmäktige. Hela Sunne finns därutöver i kommunstyrelsen, allmänna utskottet, utbildningsutskottet samt Sunne Fastighets AB och Rottneros Park AB. Hela Sunne kommer att föra en politik som ur ett glesbygdsperspektiv tillvaratar alla kommuninnevånares intressen med tonvikten lagd på skola, omsorg, vård, miljö, kommunikationer och företagande. Centralorten behöver byarna och byarna behöver centralorten.

Kontakt
Henrik Lagerlöf, ordförande
Skogsberg 121
686 92 Sunne

henrik.lagerlof@gmail.com