Om Hela Sunne

HELA Sunne är ett tvärpolitiskt parti, som har bildats för att tillvarata sunnebornas intressen i kommunalpolitiken. Partiet har sin grund i att kommunens styrande partier år 2012 föreslog avveckling av byskolorna i Bäckalund, Rottneros och Stöpafors. Sunnebornas starka engagemang för att rädda byskolorna avslöjade att kommunens styrande partier var och är helt ointresserade av att lyssna på och respektera folkviljan beträffande byskolorna. I kommunalvalet 2014 fick Hela Sunne fem platser i kommunfullmäktige. HELA Sunne kommer att föra en politik som ur ett glesbygdsperspektiv tillvaratar alla kommuninnevånares intressen med tonvikten lagd på skola, omsorg, vård, miljö, kommunikationer och företagande. Centralorten behöver byarna och byarna behöver centralorten.

Kontakt
Anders Broman, ordförande
Södra Ås 56
686 96 Östra Ämtervik

anders-broman@tele2.se

Mobil: 070-359 83 50

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>