Hans-Olov Högberg

HansHögberg
Hans Högberg har arbetat som snickare i 46 år och driver en egen firma sedan 1974. Förutom snickare är han jordbrukare, skogsägare och familjefar. Han har fem barn och nio barnbarn vilket har resulterat i ett stort engagemang i skolfrågan. Allteftersom fler frågor har blivit aktuella så har hans intresse breddats, men viktigast är fortfarande en levande landsbygd.