Björn Gillberg

BjörnGillberg

Björn O. Gillberg är uppväxt i Karlskoga i en politiskt och fackligt engagerad familj. Under sin tid som forskare i mikrobiologisk genetik i Uppsala gjorde han sig känd, när han i böcker, tidningsartiklar och föredrag uppmärksammade allmänheten på miljö- och hälsorisker i vardagsmiljön. Hans bok “Hotade släktled” (1969) blev något av en väckarklocka beträffande genetiska risker förknippade med “vardagskemikalier”. 1971 demonstrerade han bl.a. i TV att man kunde tvätta kläder i gräddersättningsmedel. (Du kan läsa mer om Björns bravader på Wikipedia): http://sv.wikipedia.org/wiki/Björn_Gillberg Med sitt stora kunnande om arvet och miljöns inverkan på oss människor vill han att barn ska växa upp nära naturen. Därför vill han bl.a. ha byskolorna kvar.